دسته بندی: بیماری ها

خواص بامیه برای درمان دیابت

عارفه خاکسارجلالی

دیابت شیرین یک بیماری مزمن مرتبط با سیستم هورمونی بدن است که با افزایش سطح قند خون از یک سطح طبیعی مشخص...