دسته بندی: تغذیه ورزشی

سویا، دوست یا دشمن بدنسازان؟!

مجله فیت شیپ

بدنسازی یکی از ورزش‌هایی است که رابطه‌ی مستقیمی با ساخت و پرورش عضلات دارد. از آنجایی که بدن ما برای ساخت...