دسته بندی: توصیه های سوپراستارها

داستان تلاش بردلی کوپر

مجله فیت شیپ

وقتی که بردلی کوپر به نقشی متعهد می شود، پشت هیچ مانعی گیر نمی کند.  این بازیگر، سخت تلاش کرده است تا برای...

همبرگر رژیمی کاتلین لاورنز

مجله فیت شیپ

از کاتلین لاورنز و همبرگر رژیمی او بیشتر بدانیم خبرنگار: می توان فصل 2015 را بهترین فصل کاتلین لاورنز دانست؟...