فیت شیپ و بنیاد های خیریه


صفحه اصلی > فیت شیپ و بنیاد های خیریه

شما را سفارش مى كنم به راستگويى، كه راستگويى با نيكوكارى همراه است - رسول اکرم (ص)

فیت شیپ و بنیاد های خیریه
درصورتی که موسسه خیریه یا بنیاد خیریه ای را مدیریت می کنید ما می توانیم در زمینه سلامت و تناسب اندام به صورت عمده و در سایر زمینه ها با درصدی از صندوق خیریه خود به شما کمک کنیم. فیت شیپ از دو طریق آمادگی خود را جهت حمایت از بنیاد های خیریه علاقه مند اعلام می دارد:

1. استفاده از تمامی سرویس های تناسب اندام، آموزش و ورزشی برای کودکان، نوجوانان و جوانان.

2. حمایت از صندوق تغذیه کودکان، نوجوانان و جوانان از طریق صندوق خیریه فیت شیپ.

لطفا اگر بنیاد شما در زمینه های فوق فعالیت می کند و تمایل به همکاری با فیت شیپ را دارید با ما تماس حاصل فرمایید.