فیت شیپ و پژوهشگران


صفحه اصلی > فیت شیپ و پژوهشگران و محققان

یک ایده خوب می تواند همه چیز را تغییر دهد!

فیت شیپ و پژوهشگران
در دنیای امروز، دانایی یکی از محور‌ها و شاخص ‌های اصلی پیشرفت و تعالی هر جامعه به شمار می‌رود. سنجش سطح دانایی به میزان تولید و مصرف اطلاعات و گسترش دانایی به دسترسی سریع و آسان به منابع علمی موثق وابسته است. دانسته‌ های ما یا با مطالعه منابع اطلاعاتی موجود و یا بنا به پژوهش‌ هایی که خود انجام می‌دهیم، به دست می‌آید.

اگر این دانسته‌ ها بر پایه نتایج پژوهش ‌های قبلی باشد، در واقع به مصرف اطلاعات پرداخته ‌ایم و اگر مبتنی بر مشاهدات و تحلیل‌ های جاری باشد، تلاش ما به تولید اطلاعات منجر شده است؛ بنابراین، منبع اصلی تولید اطلاعات و دانش جدید در واقع حاصل فعالیت‌ های پژوهشی است که انجام می‌گیرد. پژوهش در هر موضوع، به هر گونه و در هر سطحی که انجام شود، تلاشی منسجم و نظام‌مند در راستای توسعه دانش موجود درباره موضوع‌هایی است که با آنها سروکار داریم.

در حقیقت پژوهش یكی از محور های مهمی است كه ضامن پیشرفت و توسعه پایدار در هر كشور به شمار می آید. اگر پژوهشی صورت نگیرد دانش بشری افزایش نخواهد یافت و دچار سكون خواهد شد و امور آموزشی نیز از پویایی ونشاط لازم برخوردار نخواهند بود. همه آن چه كه به عنوان پیشرفت علوم در اعصار مختلف تاریخ می شناسیم حاصل تلاش افرادی است كه در كار خود رویكردی پژوهشی داشته اند و ذهن پرسشگر آنها همواره محركی برای فعالیت های پژوهشی آنان بوده است.

متاسفانه امروزه در دانشگاه ها و مراکز علمی که بودجه های پژوهشی کلانی اختصاص داده می شود و موضوعاتی بسیار پیچیده و گاهی اغوا کننده انتخاب می شوند، اغلب محققین، نه تنها به اهمیت و ضرورت آنها اشاره نمی کنند، بلکه برای محقق، کارفرما، ناظر علمی، راهنما و مرکز و مؤسسه و دانشگاه محل انجام آن، هیچ گاه اهمیت و ضرورت انجام این کار و عمر بر باد رفته و هزینه های انجام شده، مورد توجه قرار نمی گیرد و گویی بودجه تحقیق، پولی اضافه و زمان بر باد رفته، عمری گذراست که با تظاهر به تحقیق، دور ریخته می شود.

با توجه به اهمیت این مسئله فیت شیپ در اولین روز رونمایی خود از مرکزی به نام "مرکز تحقیق و توسعه فیت شیپ" نیز رونمایی کرد و یکی از مهمترین رسالت های این مرکز حمایت مالی و معنوی از پژوهشگران حوزه سلامت، تغذیه و تناسب اندام در حد امکان است. این مرکز طی روال خاص خود هر سه ماه تعدادی از علاقه مندان واجدشرایط را انتخاب و حمایت های خود را بدون هیچ چشم داشتی به آنها عرضه می کند و در نهایت در صورت تمایل پژوهشگر می تواند با حفظ نام پژوهشگر و حقوق وی خلاصه گزیده و رزومه ای علمی از آن مقاله را در سطح وب ایران و بین الملل را پابلیش و برای عموم به اشتراک بگذارد.