فیت شیپ و جامعه


صفحه اصلی > فیت شیپ و جامعه

جامعه ورزشکار؛ جامعه ای شاداب، پرانرژی و خلاق

فیت شیپ و جامعه
امروزه ورزش یكى از امورى است كه به عناوین مختلف در جهان مطرح شده و گروه زیادى به اشكال گوناگون با آن سروكار دارند. برخى از مردم ورزشكار حرفه اى اند و گروهى ورزش كار آماتور. گروهى طرفدار و علاقه مند به ورزش و دیدن برنامه ها، مسابقات و نمایش هاى ورزشى بوده و عده اى نیز از راه ورزش امور زندگى خویش را مى گذرانند. وزارتخانه ها و ادارات ورزشى فراوانى تاسیس شده و مخارج زیادى صرف ورزش، ساختن استادیوم ها، مجتمع ها و باشگاه هاى ورزشى و نیز تهیه وسایل و لباس هاى ورزشى و یا تماشاى مسابقات ورزشى مى شود. بخش هاى قابل توجهى از برنامه هاى تلویزیون، رادیو، مجلات و سایر رسانه هاى گروهى به ورزش و اخبار ورزشى اختصاص دارد و خلاصه ورزش یكى از امورى است كه در جهان به صورت جدى مطرح بوده و از جهات مختلف داراى اهمیت مى باشد.

با توجه به پیشرفت علوم و فناوری، هر گونه تغییر جدید می تواند آثار متفاوتی را در کلیه ابعاد زندگی فردی، اجتماعی و اقتصادی انسان به وجود آورد. اما از این میان عواملی که در سلامت انسان تاثیرگذار است، از نقش ویژه ای برخوردار می باشد. امروزه به دلیل گذر اپیدمیولوژیک یعنی جایگزینی بیماری های غیر واگیردار به جای بیماری های واگیردار به دلیل کنترل عوامل بیولوژیک از یک طرف و نقش رفتارهای ناهنجار بهداشتی و سبک زندگی و شیوه های تغذیه در افزایش میزان بیماری های غیر واگیردار از طرف دیگر، لزوم تغییر نگرش در مراقبت و بهداشت با هدف حفظ و ارتقای سلامتی ضروری است. با توجه به موارد ذکر شده نقش بی تحرکی به عنوان یکی از عوامل اصلی در شیوع بیماری ها و بروز مرگ، حائز اهمیت است. زنان جامعه امروزی به دلایل تغییرات هورمونی دوران جوانی و یائسگی و خانه نشینی مضاعف بیشتر در معرض بیماری‌های مربوط به افزایش شاخص‌ توده بدنی قرار دارند. متاسفانه در جامعه کنونی با تغییر شیوه زندگی از سنتی به مدرن و نوع تغذیه 90 درصد افراد جامعه بخصوص زنان دچار افزایش وزن و بی‌ام آی (شاخص توده بدنی) هستند.

از آنجایی که کلیت یک جامعه را افراد و مردم آن می سازند، تناسب اندام در سطح یک جامعه می تواند منجر به افزایش سطح اعتماد بنفس عمومی، سلامت، کاهش بیماری ها و متعاقبا هزینه ها شود و در سطح یک جامعه می تواند فرهنگ نیز تحت تاثیر مثبتی قرار بگیرد. امروزه فرهنگ ورزش و مخصوصا بدنسازی که در حوزه تناسب اندام به کار می رود بیشتر جنبه پرورش عضلات و خودنمایی پیدا کرده است و فراموش شده است که تناسب اندام و ورزش در جهت حفظ سلامتی است نه بدتر به خطر انداختن سلامتی با برخی مکمل ها و داروهای انرژی زا.

بر این اساس آسیب شناسی، نیاز سنجی و راه حل هایی توسط فیت شیپ تدبیر شده است تا با توجه به اهدافی که دنبال می کند در نظر دارد ضمن فرهنگ سازی درست از ورزش و تناسب اندام، اصلاح سبک و عادات غذایی و آشتی دادن جامعه جهت اعتماد بیشتر به سرویس های الکترونیکی و مجازی گامی مهم در زمینه ورزش و تناسب اندام برداشته باشد.